פברואר

202017פברואר(פברואר 17)21:00(פברואר 17)21:00הפרויקט של רביבו במופע חורפי ואינטימי בזאפה חיפה*9080 : טלפון

202026פברואר(פברואר 26)21:00(פברואר 26)21:00הפרויקט של רביבו במופע חורפי ואינטימי ברדינג 3, ת''א*2207 : טלפון

להזמנת מופעים – אירועים פרטיים, ועדי עובדים וכנסים – סינגולד בע”מ: 050-5506505 | info@revivoproject.com

For shows – private events, workers’ committees and conferences – Singold Ltd.: 050-5506505 | info@revivoproject.com

Pour les spectacles – événements privés, comités de travail et conférences – Singold Ltd: 050-5506505 | info@revivoproject.com

X