מרץ

201806מרץ(מרץ 6)13:54(מרץ 6)13:54זאפה ירושלים*טלפון: 9080

201807מרץ(מרץ 7)21:00(מרץ 7)21:00ברל'ה להבות חביבהטלפון: 04-6369993/4

201812מרץ(מרץ 12)21:00(מרץ 12)21:00גריי יהודטלפון: 03-6565222

201828מרץ(מרץ 28)13:56(מרץ 28)13:56בית המרזחטלפון: 04-8718579

להזמנת מופעים – אירועים פרטיים, ועדי עובדים וכנסים – סינגולד בע”מ: 050-5506505 | info@revivoproject.com

For shows – private events, workers’ committees and conferences – Singold Ltd.: 050-5506505 | info@revivoproject.com

Pour les spectacles – événements privés, comités de travail et conférences – Singold Ltd: 050-5506505 | info@revivoproject.com

X